Domy Maklerskie

Oficjalnymi pośrednikami w obrocie giełdowym mogą być domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską. Prowadzenie takiej działalności wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Każdy inwestor (również indywidualny) uczestniczący w publicznym obrocie kapitałowym (giełdowym) musi posiadać tzw. rachunek inwestycyjny w domu maklerskim lub banku prowadzącym działalność maklerską.

Dom maklerski zawiera z klientem umowę w której zobowiązuje się do prowadzenia zleceń kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Dom maklerski prowadzi działalność zawsze we własnym imieniu, na rachunek klienta bądź własny.