Nadzór nad giełdą

Działalność GPW, jako części polskiego rynku kapitałowego, nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucja ta rozpoczęła swoją działalność 19.09.2006 r. na mocy ustawy z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

KNF nadzoruje działalność sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, oraz tzw. instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność samej Komisji również jest nadzorowana - przez Prezesa Rady Ministrów.