Indeks WIG20

Drugim, w kolejności powstania, był indeks WIG20 - funkcjonujący od 16.04.1994 r. Podstawą określania jego wartości są notowania akcji dwudziestu największych spółek. Jest on wskaźnikiem typu cenowego, zaś przy jego obliczaniu uwzględnia się tylko ceny zawartych w nim transakcji, bez dochodów z akcji. W indeksie WIG20 może uczestniczyć nie więcej niż pięć podmiotów z jednego sektora giełdowego. Pochodnymi od WIG20 są dwa nowe indeksy - WIG20short i WIG20lev, działające od 4.05.2009 r.