Wskaźniki finansowe

WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest stopą procentową pożyczek w ramach polskiego rynku międzybankowego. Funkcjonuje od 1991 r., za to od roku 1993 ustalana jest co dzień (dni robocze) w oparciu o oferty przedstawione przez 13 największych banków, po wyeliminowaniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wartości. WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate) to roczna stopa procentowa wyrażająca koszt płacony przez banki za depozyty pieniężne przyjęte od innych banków.

LIBOR

Wskaźnik tego rodzaju jest niższy od stopy WIBOR. LIBOR (London Interbank Offer Rate) - stopa oprocentowania kredytów międzybankowych czterech największych banków w Londynie. Jest bazowym wskaźnikiem do ustalania oprocentowania depozytów i kredytów w branży międzybankowym. EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) - stopień oprocentowania w branży kredytów międzybankowych w strefie euro. Jest uśrednionym wynikiem notowań z 57 największych banków Eurolandu.

Procent prosty

% prosty to sformułowanie oprocentowania wkładu pieniężnego, polegającego na tym, iż dochód np. pod postacią odsetek nie jest doliczany do wkładu (płatność odsetek następuje po ukończeniu umówionego okresu) - nie procentuje zatem wspólnie z kapitałem w następnym okresie rozliczeniowym. P. prosty używany jest przede wszystkim w kilku przypadkach: jako oprocentowanie bonów skarbowych, weksli lub jako tzw. nominalna stopa procentowa.

RRSO

Jest to zasadnicze oprocentowanie kredytu które jest w zasadzie zabiegiem marketingowym, albowiem realna stopa procentowa (tzw. RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania) płacona przez kredytobiorcę jest w każdej chwili wyższa od nominalnej, bo prócz oprocentowania uwzględnia także inne koszty kredytu, chociażby prowizje. W odmiennych sytuacjach wykorzystany jest % składany jako parametr bliższy rzeczywistości. Tutaj dochód (w formie odsetek) - uzyskany z oprocentowania wkładu pieniężnego - powiększa kapitał główny oraz procentuje razem z nim w następnym okresie.

Jest to tzw. kapitalizacja odsetek. Godzi się tutaj dodać, iż przy obliczaniu oprocentowania instytucje finansowe wybierają tzw. regułę bankową, zgodnie z jaką okresy naliczania odsetek opisuje się dokładnie w dniach oraz przy założeniu, iż tzw. rok bankowy ma 360 dni (12 miesięcy po 30 dni).